CZ VE B C

Firma Eurotest přijímá finanční podporu od Evropské unie v rámci programu podpory Marketing - Výzva III, Individuální účasti malých a středních podniků na výstavách a veletrzích v zahraničí. Díky této podpoře má firma Eurotest v letech 2018 - 2020 rozšířené možnosti, jak se prosadit na zahraničním trhu (zejména v Německu a na Slovensku). Podpora spočívá v hrazení části nákladů na vybraných zahraničních veletrzích (např. veletrh Internationale Grüne Woche v Berlíně).

Firma Eurotest ist finanziell von EU unterstützt, und zwar im Rahmen des Programmes Marketing III, Individuelle Teilnahme von KMU an Ausstellungen und Messen im Ausland. Wegen dieser Unterstützung hat die Firma Eurotest (2018 - 2020) breitere Möglichkeiten auf den Ausstellungen im Ausland (vor allem in Deutschland und Slowakei). Von der Unterstützung werden die Messekosten (Ständefläche) teilweise bezahlt.